Instore oglašavanje

Work

Ogašavanje na mestu prodaje

Oglašavanje na mestu prodaje se poslednjih godina istaklo kao ambijentalni medij sa najvećim rastom. Tome je pridonela prezasićenost oglašavanja klasičnim medijima, kao i činjenica da potrošači 70% odluka o kupovini donose na mestu prodaje. Potrošači oglasne formate na mestu prodaje percipiraju pozitivno, kroz njih žele dobiti dodatnu informaciju i pomoć pri pravom izboru. Oglasni formati na mestu prodaje oglašivačima nude kanale kojima prilaze kupcu i kroz koje svoj proces oglašavanja (media mix) završavaju na pravom mestu – tamo gde se nalazi potrošač u trenutku procesa kupovine.

Work

Zašto instore oglašavanje?

Konačan podsetnik na poruku koju je kupac dobio kroz klasične kanale komunikacije

Ostvarivanje kontakta sa ljudima u trenutku kada su, neometani drugim aktivnostima, spremni na kupovinu

Izuzetno visok efekat povrata uloženih sredstava

Work

Više o instore oglašavanju

Work
Contact

BTL Mandis media d.o.o.

Vaš format oglašvanja

Telefon

+381 11 414 5008

Adresa

Partizanske avijacije 28,
11070 Novi Beograd

Mail

info@mandis.rs

Contact